Upadłość konsumencka a ukrywanie dobytku przed wierzycielami

Sporo ludzi w tej chwili (a w szczególności osób zadłużonych) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź może być krótka lub bardzo długa. Jednakże niniejszy post wierzę odpowie na każde frapujące Cię wątpliwości. Nade wszystko możemy stwierdzić, że jest to nie mniej nie więcej jak obwieszczenie bankructwa w momencie, gdy stwierdzimy, iż jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a dalsze zwracanie naszego długu jest niewykonalne (np. kwoty rat przewyższają w znacznym stopniu nasze przychody).

Upadłość konsumencka i dalsze telefony windykatorówFundamentalnym czynnikiem przy obwieszczaniu upadłości jest to, aby nasza niewypłacalność powstała bez naszej winy. Znaczy to, że przekredytowanie powstało obiektywnie bez naszej świadomej winy (np. padliśmy ofiarą oszustów inwestycyjnych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi przestępstwo lichwy). Nasza sprawa jest analizowana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W toku procedury upadłościowej sąd bada naszą sytuację finansową, weryfikuje wiarygodność przedstawionych dowodów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Musimy wiedzieć, iż w żadnym razie nie możemy sobie pozwolić na zatajenie majątku i innego tego rodzaju posunięcia. Może to, bowiem zniweczyć nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na długi okres czasu.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to wielce popularny wątek wśród ludzi zadłużonych i przekredytowanych. Od chwili wprowadzenia zasad o upadłości konsumenckiej zleciało już więcej niż 6 lat, mimo to dopiero teraz jesteśmy w stanie mówić o tym, że wprowadzona instytucja prawna realizuje swoją rolę w naszym kraju. Jest to bezsprzecznie rezultat noweli, jaka miała miejsce na koniec grudnia 2014 roku. Nowe procedury w poważnej mierze doprowadziły do liberalizacji zasad, na jakich jest możliwość ogłosić upadłość i przyczyniły się do podwyższenia ilości pozytywnych postanowień ogłaszanych przez polskie sądy w tym temacie.

Upadłość konsumencka, z czego winien składać się wniosekPrzez początkowe, bowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej skorzystało już kilkaset osób w skali całego naszego kraju. Jest to pozytywna informacja w szczególności dla osób, które nie radzą sobie ze opłacaniem swoich zadłużeń. Z pewnością każdy może oznajmić, że jest trochę niesprawiedliwości w tym, że ktoś zaciągał kredyty bezmyślnie a w tym momencie jego zadłużenie ma podlegać umorzeniu. Nie można się z tym do końca zgodzić a sam temat osób zadłużonych jest trochę bardziej zawiły i złożony.

W wielu przypadkach jest, bowiem tak, że dana osoba nawet chce zwracać swoje zaległości lecz logicznie patrząc jest to po prostu fizycznie niemożliwe (np. jej zarobki nie pozwalają nawet na spłacanie wzrastających odsetek). W takiej sytaucji wyłącznym rozsądnym wyjściem z dokuczliwej sytuacji jest bezwzględnie Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która do polskiego prawodawstwa została umieszczona pod koniec grudnia 2009. Zasady odnośnie jej stosowania znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Powinno się w tym miejscu określić, iż do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać jedynie firmy. Jednakże aktualnie jest to także możliwe w przypadku podmiotów prywatnych. Jej zorganizowanie nie jest łatwym zadaniem, wymaga specjalnej wiedzy prawnej i niemałej wytrwałości (całość postępowania razem z wykonaniem procedury spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

Co musisz znać, żeby zrealizować upadłość konsumencką?Jednak Upadłość konsumencka w bardzo wielu wypadkach jest znakomitą opcją dla jednostek, które mają już egzekucję komorniczą. Na taki stan rzeczy wpływa sporo zmiennych. Musimy, albowiem wiedzieć, że egzekucja komornika mieści w sobie znaczne koszta (płacimy za koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itp.) a prócz tego często z tego, co nam ściąga komornik niepokrywane są chociażby odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasze zadłużenie zamiast maleć jeszcze rośnie. Jest to ścieżka donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten kłopot. Jeśli się na nią zdecydujemy to sąd wyznacza nam osobę syndyka, który z kolei tworzy schemat naprawczy. Spłata zobowiązań trwa najwyżej 3 lata a po tym czasie nieuregulowane długi podlegają umorzeniu. Oznacza to, iż nikt już może ich od nas sciągać.

Upadłość konsumencka to wyborne rozwiązanie dla właściwie każdej jednostki, która jest niewypłacalna. Jakiś czas temu, albowiem z perspektywy ogłoszenia bankructwa mogły korzystać tylko podmioty zajmujące się prowadzeniem firmy. Z kolei z końcem grudnia 2009 roku taką szansę mogą mieć także osoby prywatne- konsumenci. Przez wprowadzone przepisy do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasz kraj dołączył do państw Europy Zachodniej gdzie takiego rodzaju regulacje funkcjonowały już z dużym powodzeniem od wielu lat.

Upadłość konsumencka zbawienie dla dłużników


Jak wskazują, bowiem fachowcy z branży kredytów i bankowości problem niespłaconych zadłużeń narasta w naszym kraju od wielu lat. Oczywiście nie możemy zapomnieć o rzymskiej zasadzie prawa, jaka powiada, iż umów powinno się dotrzymywać aczkolwiek z drugiej strony warto dodatkowo wziąć pod uwagę sytuację, ludzi nadmiernie przekredytowanych, które nie posiadają autentycznych szans na spłatę swych zadłużeń. Taki stan sprawy z kolei generuje to, że uciekają one ze swymi dochodami do szarej strefy. Wyjściem z sytuacji, dlatego w takim wypadku jest Upadłość konsumencka.

Niesłychanie często, albowiem osoba zadłużona na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna wyprzedać resztkę swego majątku, żeby całość długu została umorzona. Całość, bowiem sprowadza do tego, iż Upadłość konsumencka gwarantuje zadłużonemu „nowe” życie, bez długów, bez uciążliwych telefonów od wierzycieli a przede wszystkim bez egzekucji komorniczej.

Rozwiązaniem problemu zadłużenia jest niewątpliwie Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu kiedy polski ustawodawca wprowadził aż do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama nazwa wskazuje z takiej możności mogą skorzystać konsumenci czyli osoby nie prowadzące funkcjonowania gospodarczej. Dla podmiotów gospodarczych i firm stosowane istnieją inne przepisy. Warunkiem podstawowym aby dało się przeprowadzić wniosek o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. To znaczy, że taka osoba nie wydaje się być w stanie regulować na bieżąco swych zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów jakie uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki dzięki to, że zobowiązanie zostanie spłacone. Typowym przykładem wydaje się sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów bankowych ubezwłasnowolnienie i jego skutki i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera z jej świadczenia emerytalnego kwotę 300 zł, która nie zaakceptować pokrywa nawet odsetek od czasu zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tyś złotych. W takich okolicznościach Upadłość konsumencka... jest jak w najwyższym stopniu wskazana. Występując o nią do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Prawidłowe wywiązanie się z tegoż plan jest podstawą służące do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie wartość maksymalna 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

Upadłość konsumencka w 2017 roku


Upadłość konsumencka stała się w ostatnim czasie niezwykle skutecznym sposobem na poradzenie sobie wraz z zadłużeniem, które nas według prostu przerasta. W naszym miejscu mam przede wszelkim na myśli sytuacje ludzi, które nie mają długu w wysokości dajmy w to 2. 000 zł, ale ich zobowiązania Bonusy opiewają np. na kwotę 100 tys. zł. Jak pokazują dane statystyczne tylko od czasu początku roku 2016 przy Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad trzech tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy na fakt, że w analogicznym okresie rok temu liczba ogłaszanych upadłości była dużo mniejsza. Z pewnością wydaje się to związane z nowelizacją przepisów, która w doniosły sposób zliberalizowała zasady, dzięki jakich można się starać o Odwiedz ten link ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie należność sądowa za złożenie morału w wynosi zaledwie trzydziestu zł. Dodatkowo wszystko być może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać spośród w siedzibie sądu w wydziale gospodarczym. Taka sytuacja sprawia, że przeprowadzenie kompletnej procedury jest możliwe poniekąd bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów jest na tej możliwości i jeśli nie ma przeszkód natury formalnej to wniosek w temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” bez większego problemu. Jednakże nie zaakceptować zawsze tak musi stanowić. Jeżeli nasza sytuacja powiązana z zadłużeniem jest zawiła to warto skorzystać spośród pomocy adwokata bądź radcy prawnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *